pohrebnictvo, pohrebnictvo schottert, pohrebnictvo hlohovec, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba schottert, pohrebna sluzba hlohovec, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Tibor Schottert Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Blog Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

O nás

 

Dobré meno a dôveru zákazníkov si naša spoločnosť úspešne buduje už od r. 1992.

 

Vysoká miera empatie, individuálny prístup, rešpektovanie práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti v každej situácii a v každom čase ako i neustále vzdelávanie a aplikácia nových poznatkov v oblasti poskytovania pohrebných a cintorínskych služieb sú základným predpokladom vysoko profesionálneho výkonu služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje už 26 rokov.

 

Kvalita nami poskytovaných služieb v oblasti cintorínskych služieb bola potvrdená niekoľkonásobným víťazstvom vo výberových konaniach na správcu pohrebísk Hlohovec a m.č. Šulekovo, kde pôsobíme od roku 1992.

 

Personálne vybavenie:

8 stálych zamestnancov

 

Technické vybavenie:

3 pohrebné vozidlá

Komplexné technické vybavenie pre výkon správy pohrebísk

 

Referencie:

Zakladajúci člen Slovenskej živnostenskej komory

Zakladajúci člen SAPaKS – Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

Funus.sk

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funus.sk
  • SAPaKS
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #