pohrebnictvo, pohrebnictvo schottert, pohrebnictvo hlohovec, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba schottert, pohrebna sluzba hlohovec, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Tibor Schottert Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Blog Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Rady pre pozostalých

 

Pri výbere pohrebnej služby by ste si mali dať pozor a:

 

Nevyberať si pohrebnú službu v zdravotníckych zariadeniach

 

Zväčša na tieto miesta prichádzate citovo pohnutí a so smútkom v srdci. Podnikavci s týmto rátajú a uzavretie výberu sa tak môže neskôr stať pre vás nevýhodným, v prípade ak by ste chceli zmluvu zrušiť, naúčtujú vám vysoké sumy.

Nevyberať si pohrebnú službu po oslovení ňou samotnou

 

Seriózne pohrebné služby nepotrebujú svojich klientov naháňať, nezneužívajú žiaľ a smútok, nemajú svojich platených agentov vnútri a pred zdravotníckymi zariadeniami. Seriózne pohrebné služby vedia, že takýmto konaním by porušili zákon O pohrebníctve č. 131/2010 Z.z., a ich konanie by bolo trestné. Seriózne pohrebné služby stavili na svoje dobré meno, kvalitu a spoľahlivosť svojich služieb.

 

Praktické rady ako postupovať pri úmrtí vášho blízkeho

 

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v týchto vymenovaných prípadoch robiť.

 

ÚMRTIE MIMO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA, ALEBO ÚSTAVU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Ak nastane úmrtie doma v prvom rade kontaktujte lekára, služby prvej pomoci (záchranárov), lekár vystaví list o obhliadke mŕtveho a rozhodne na mieste, či je potrebná pitva alebo nie. Ak áno, prevoz do zdravotníckeho zariadenia vykoná zmluvná pohrebná služba (poverená UDZS). Ak nie, môžete si pohrebnú službu zavolať sami, tá prevezie telo do svojho zariadenia. Pripravte si:

 

● občiansky preukaz zomrelého (ak je k dispozícii),

● kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),

● list o prehliadke zosnulého, ktorý Vám vystaví obhliadajúci lekár

● občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),

● šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, bez topánok).

 

(pozn. šaty pre zosnulého stačí priniesť zo sebou do pohrebnej služby pri objednávaní podrobností rozlúčky)

 

ÚMRTIE V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ, ALEBO V ÚSTAVE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť. Personál zdravotníckeho zariadenia by vám nemal v žiadnom prípade odporúčať pohrebnú službu,toto rozhodnutie prináleží slobodnej vôli občana podľa zákona č. 131/2010 Z.z. a jeho porušenie je trestné.

 

Vyberte si preto pohrebnú službu ešte pred návštevou zariadenia, kde je telo vášho príbuzného uložené.

 

Vami oslovená pohrebná služba vás bude inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe vašej objednávky,zaobstará všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa vášho želania. Z vašej strany bude potrebné predložiť:

 

● občiansky preukaz zomrelého,

● kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),

● občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),

● list o prehliadke zosnulého, ktorý Vám vystaví obhliadajúci lekár,

● šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev)

 

ÚMRTIE V ZAHRANIČÍ

 

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví „Pas pre mŕtveho“, a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach. Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny východzej,prejazdnej a cieľovej. Niektoré dopravné spoločnosti majú svoje interné smernice s ktorými treba rátať. V praxi sa nám stalo, že letecká spoločnosť prevezme prepravný kontajner s nebožtíkom len v prípade, ak nijakým spôsobom nepripomína obsah v nej uložený, teda nesmie sa ponášať na rakvu.

 

Ďalej je možné telo zomrelého spopolniť na mieste a následne previesť do vlasti. Urnu je možné poslať prostredníctvom poštovnej alebo kuriérskej služby spolu s náležitými dokladmi o pôvode obsahu.

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

Funus.sk

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funus.sk
  • SAPaKS
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #