pohrebnictvo-hlohovec.sk O nás Online parte Virtuálne cintoríny Pohrebné a cintorínske služby Rady pre pozostalých FAQ Zákon o pohrebníctve Ochrana súkromia Mapa stránok Kontakt

© 2019 pohrebnictvo-hlohovec.sk

Virtuálne cintoríny

 

Globalizácia, internet a rýchlo sa rozvíjajúce prostredie informačných technológií nám neustále otvárajú nové možnosti a formy komunikácie. Informačné technológie a existencia sociálnych sietí priniesli nový fenomén v komunikačnom prostredí. Keďže si hmotný svet nevieme bez existencie pietnych miest v podobe pohrebísk predstaviť, táto predstava bola pravdepodobne jedným z dôvodov zakomponovania pohrebiska i do sveta virtuálneho. Virtuálne cintoríny v súčasnosti majú už svoje pevné miesto na internetových stránkach najmä väčších miest a obcí. Zapáliť sviečku, položiť kyticu či zanechať odkaz on-line na digitálnej mape vybratého pohrebiska sa stalo bežnou záležitosťou najmä mladšej generácie.

 

Viac informácií