pohrebnictvo, pohrebnictvo schottert, pohrebnictvo hlohovec, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba schottert, pohrebna sluzba hlohovec, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Tibor Schottert Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Blog Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Virtuálne cintoríny

 

Globalizácia, internet a rýchlo sa rozvíjajúce prostredie informačných technológií nám neustále otvárajú nové možnosti a formy komunikácie. Informačné technológie a existencia sociálnych sietí priniesli nový fenomén v komunikačnom prostredí. Keďže si hmotný svet nevieme bez existencie pietnych miest v podobe pohrebísk predstaviť, táto predstava bola pravdepodobne jedným z dôvodov zakomponovania pohrebiska i do sveta virtuálneho. Virtuálne cintoríny v súčasnosti majú už svoje pevné miesto na internetových stránkach najmä väčších miest a obcí. Zapáliť sviečku, položiť kyticu či zanechať odkaz on-line na digitálnej mape vybratého pohrebiska sa stalo bežnou záležitosťou najmä mladšej generácie.

 

Viac informácií

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

Funus.sk

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Funus.sk
  • SAPaKS
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #